homeplpl

 

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

14 th INTERNATIONAL CONGRESS
OF THE POLISH CARDIAC SOCIETY

23 – 25 września 2010 r.
September 23 – 25, 2010

POZNAŃ

INFORMACJE OGÓLNE  
Termin obrad/Congress dates 23/24/25. 09. 2010 r.
Miejsce obrad/Congress Venue     
Centrum Kongresowe – Poznań Targi
Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich/Congress Center
Poznań International Fair
Poznań, ul. Głogowska 14
Główne wejście (main entrance):
ul. Śniadeckich
Pawilon/ Pavilion 14A, 15
 

Sekretariat Kongresu, Recepcja, Rejestracja/Secretariat of the Congress, Reception Desk, Registration

Adres/Address

Centrum Kongresowe - Poznań Targi
Międzynarodowe Targi Poznańskie/ Congress Center
Poznań International Fair
Poznań, ul. Głogowska 14
Pawilon 15/Pavilion 15

Godziny otwarcia/Opening hours    
Środa/Wednesday 22.09.2010 14.00 -  18.00
Czwartek/Thursday 23.09.2010 08.00 – 18.00
Piątek/Friday 24.09.2010 08.00 – 18.00
Sobota/Saturday 25.09.2010 08.00 – 13.00

W tym miejscu odbywać się będzie:

 1. rejestracja
 2. odbiór materiałów
 3. wystawianie faktur VAT

The Secretariat of the Congress will be reponsible for:

 1. registration
 2. providing Congress materials
 3. issuing VAT invoices

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 

Opłata rejestracyjna :  
Członkowie PTK do 31.03. 300,00 PLN
Członkowie  PTK od 01.04.   360,00 PLN
Pozostali uczestnicy do 31.03.    360,00 PLN
Pozostali uczestnicy od 01.04.  440,00 PLN
Rejestracja na miejscu    500,00 PLN
Rejestracja jednodniowa  180,00 PLN
Osoba towarzysząca   150,00 PLN

Opłata uczestnictwa (poza rejestracją jednodniową i osób towarzyszących) obejmuje koszt prenumeraty Kardiologii Polskiej w 2011 r.

Identyfikatory/Badges  
Zarząd Główny PTK/National Board of the PCS czerwony/Red
Komitet Organizacyjny/Organizing Committee niebieski/Blue
Goście/Guests   zielony/Green
Uczestnicy/Participants     biały/White
Przedstawiciele Firm/Companies` representatives    szary/Grey
   

Wstęp na sale obrad i wystawę będzie możliwy tylko dla osób posiadających identyfikatory/ Entry to the Congress and Exhibition area will be possible for ID badge holders only

 

SESJE NAUKOWE

Sesje naukowe: dydaktyczne, prac oryginalnych, satelitarne

Sesje plakatowe/Poster sessions
Pawilon /Pavilion 15 

Sesje plakatowe będą się odbywały w dniach 23.09.2010 r. i 24.09.2010 r. w formie plakatów moderowanych i niemoderowanych.

WYSTAWA FIRM FARMACEUTYCZNYCH, PRODUKUJĄCYCH SPRZĘT, WYDAWNICTW

Wystawa firm/Companies` exhibition
Pawilon /Pavilion 15                    
                                        

Czwartek/Thursday  23.09.2010 10.00 – 19.00
Piątek/Friday 24.09.2010   08.30 – 19.00
Sobota/Saturday  25.09.2010  09.00 – 13.00

 

UWAGA/ NOTE

Walne zebranie Członków PTK/General Assembly of Members of the PCS
Centrum Kongresowe Poznań – Targi sala 1./Congress Center Hall 1
- Czwartek/Thursday   23.09.2010  

 

Ceremonia Uroczystego Otwarcia Kongresu/ Congress Opening Ceremony
Centrum Kongresowe Poznań – Targi sala 1./Congress Center Poznań International Fairs Hall 1
- Czwartek/Thursday    23.09.2010  

 

Zakończenie obrad Kongresu/ Congress closing
Sobota/ Saturday 25.09.2010, godzina 12:30

REGULAMIN OBRAD

Prezentacje prac oryginalnych – prezentacje ustne

 1. Czas przeznaczony na przedstawienie pracy – 10 minut + 5 minut dyskusji.
 2. Prezentacja  powinna być przygotowana na nośniku (pen drive lub płyta CD) w Power Point Microsoft Office.  Filmy powinny być zapisane w formacie *.avi lub *.mpg (odtwarzane w Windows Media Player ) i mieć bezpośrednią  ścieżkę  (zapisane bezpośrednio w folderze prezentacji). Jeżeli filmy były kompresowane przez divix lub xivid i posiadają kodeki, to kodeki te powinny znaleźć się w folderze z prezentację. Prezentacje przygotowane w środowisku innym niż Windows mogą mieć nieco inny sposób wyświetlania czcionek, kolorów, wielkości okienek itp.
 3. Prezentacje opisane tytułem, imieniem i nazwiskiem autora i numerem kolejnym prezentacji należy dostarczyć do punktu przyjmowania prezentacji co najmniej 30 minut przed sesją, w której mają być prezentowane.
 4. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie czasu przeznaczonego na prezentację.

Sesje plakatowe

 1. Sesje plakatowe będą się odbywały w czwartek - 23.09.2010 r. i w piątek - 24.09.2010 r. – sala sesji plakatowych. Wymiary plakatu: szerokość 100 cm, wysokość 150 cm.
 2. Plakat musi zawierać nazwisko (nazwiska) autora (autorów) oraz tytuł pracy i nazwę ośrodka, z którego praca pochodzi.

Plakaty przydzielone do danej sesji (czwartek, piątek) należy umieścić, w oznaczonym numerem pracy miejscu, o godzinie 9:00.
Uprzejmie prosimy Autorów prac z danej sesji (czwartek, piątek) o obecność przy plakacie w godz.12:30 – 13:00.

 1. Prace w sesjach plakatów moderowanych będą prezentowane w czwartek 23.09.2010 r., w piątek 24.09.2010 r. – sala sesji plakatowych.
 2. Plakaty pozostawione po oznaczonych godzinach zostaną usunięte przez obsługę Kongresu.

 

CONGRESS REGULATIONS

Oral presentations

 1. Time for oral presentation is limited to 10 mi and  additional 5 mi for the discussio
 2. The presentation should be prepared on pen drive or CD-ROM- Microsoft Office PowerPoint.
 3. Please provide the presentation with the description encompassing title, authors first and last name and the presentations number, to the Preparation Room at least 30 minutes before the session in which it is to be presented.
 4. All presenters are kindly requested to keep the time.

Poster presentations

 1. Poster sessions will take place on 23.09.2010  and 24.09.2010.
 2. Poster dimensions: width 100 cm, height 150 cm.
 3. Poster should contain the name of author (authors), title and the name of centre (centres) the author (authors) is originated from.
Please place posters on the marked board at the time given in the program. 
 1. Please be present by your posters at the time given in the program.
 2. The posters not removed at the given time will be removed by the Congress staff
a
Miêdzynarodowe Targi Poznañskie
Orbis Travel
Poznań Tu warto żyć